Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του Ομίλου Cypra (https://www.cypra.com.cy/), όπου παρουσιάστηκε το πρώτο μέρος των συμπερασμάτων του πορίσματος της Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής για το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου (ΚΣΚ), παρουσιάζεται το Β’ μέρος με κομβικά σημεία ενδιαφέροντος που καλύπτουν τόσο το ΚΣΚ όσο και άλλα σημαντικά θέματα.

Λήψη Αρχείου