Παραγωγή Ζωικής Πρωτεΐνης

Με τεχνολογία αιχμής και καινοτόμες πρακτικές, η μονάδα έχει κερδίσει την αναγνώριση του κλάδου και των συνεργατών της, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματικότητα και την προσήλωση στα υψηλότερα standards ασφάλειας και υγιεινής. Είναι η μοναδική του είδους της στην Κύπρο που, μετά τη λειτουργία της, συστηματικά ελέγχεται και πιστοποιείται από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι΄αυτό και αποτελεί μονάδα αναφοράς για τα Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κύπρου.

Είναι επίσης η μοναδική στο νησί που έχει έγκριση (Αριθμός 018769 ημερομηνίας 7/3/2012) από τις εξαιρετικά αυστηρές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Ρωσικής Δημοκρατίας, για εξαγωγή χοιρινού κρέατος στην Ρωσία

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της σε είδη χοιρινού και αιγοπρόβειου κρέατος, με δύο γραμμές παραγωγής δυναμικότητας 120 ζώων ανά ώρα και παρουσίασε στην αγορά καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες προσανατολισμένες στη βέλτιστη ποιότητα και εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών. Ως αποτέλεσμα, στους πρώτους δώδεκα μήνες μετά την έναρξη των εργασιών της, απέκτησε ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς 48%.

Η λειτουργία της μονάδας εισήγαγε στον κλάδο νέες μεθόδους και καινοτόμες τεχνολογίες, ριζικά διαφορετικές από τις αντίστοιχες του ανταγωνισμού. Ολόκληρος ο κύκλος από τη μεταφορά έως την παράδοση του τελικού προϊόντος, σχεδιάστηκε με βάση την αξιοπιστία, την ποιότητα εξυπηρέτησης και την ικανοποίηση των απαιτήσεων πελατών και συνεργατών.

Το 2010 η δυναμικότητα της γραμμής χοίρων αυξήθηκε σε 200 ζώα την ώρα και η ημερήσια χωρητικότητα ψυχρής αποθήκευσης σε 2.500 ζώα. Το 2012 εγκαταστάθηκε μια νέα γραμμή Bovine με δυναμικότητα 10 ζώων την ώρα.

Σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζονται τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001.

Για ένα τόσο σημαντικό προϊόν υψηλής διατροφής αξίας, όπως το κρέας, η απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα είναι η αρχή ύπαρξης της Μονάδας Παραγωγής Ζωικής Πρωτεΐνης του Ομίλου Cypra.

2020: Μερίδια αγοράς κρέατος

Χοιρινό 55%
Αιγοπρόβειο 40%
Βοδινό 100%