Εταιρικό Προφίλ

O Όμιλος Κυκλικής Οικονομίας, Παραγωγής Ζωικής Πρωτεΐνης και Πράσινης Ενέργειας, CYPRA, στα 17 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, στους τομείς που δραστηριοποιείται, ως ένας εκ των πλέον εξελιγμένων και σύγχρονων τόσο στην Ευρώπη όσο και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Όμιλος, με καθετοποιημένη δομή λειτουργίας, περιλαμβάνει καινοτόμες επιχειρηματικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίων προδιαγραφών στους τομείς:

  • Παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης 

  • Ανακύκλωση – διαχείρισης αποβλήτων

  • Παραγωγή πράσινης ενέργειας

Για τη διασφάλιση της Ποιότητας, της Ασφάλειας και της Υγείας, εφαρμόζονται τα πιο πρόσφατα πρότυπα HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 στο οποίο περιλαμβάνονται και τα μέτρα που αφορούν ίσως στα αυστηρότερα πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 που ισχύουν σε βιομηχανίες στην Κύπρο. Ένα πλέγμα Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, συμπληρώνει τις λειτουργικές διαδικασίες με μακροχρόνια θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έναν τομέα ζωτικής σημασίας στον οποίο ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη προσοχή αναπτύσσοντας επιπρόσθετες δράσεις με ισχυρή οικολογική ταυτότητα.

Παραγωγή Ζωικής Πρωτεΐνης

Με τεχνολογία αιχμής και καινοτόμες πρακτικές, η μονάδα έχει κερδίσει την αναγνώριση του κλάδου και των συνεργατών της, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματικότητα και την προσήλωση στα υψηλότερα standards ασφάλειας και υγιεινής. Σήμερα, σε επίπεδα παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης στην Κύπρο, η Cypra κατέχει το 55% του χοιρινού κρέατος, το 40% του αιγοπρόβειου και το 100% του βοδινού.

Ανακύκλωση και Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων

Είναι η μεγαλύτερη παγκύπρια και διαθέτει κορυφαία τεχνολογική υποδομή που συνεχώς αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες διεθνείς απαιτήσεις. Η λειτουργία της, με αερόβια και αναερόβια επεξεργασία, αποτελεί σημαντικό μέρος της κυκλικής οικονομίας και συμβάλλει καταλυτικά στην προστασία του περιβάλλοντος, τροφοδοτώντας την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνώς, η μονάδα παραγωγής πράσινης ενέργειας του Ομίλου Cypra, έχει δυναμικότητα 2,1 MW ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστοιχης θερμικής ενέργειας που αξιοποιείται για τις ενεργειακά απαιτητικές εργασίες του Ομίλου. Για τη λειτουργία της αξιοποιείται η μονάδα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον καθώς παράγεται πράσινη, ‘καθαρή’ ηλεκτρική ενέργεια, που τροφοδοτεί το δίκτυο της ΑΗΚ, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των χρεώσεων για ρύπους που επιβάλλονται στην Κύπρο (carbon credits).

Προτεραιότητα

στο περιβάλλον

Τα οφέλη για το περιβάλλον από τη λειτουργία των Μονάδων Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων και Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πέραν αυτών, στον ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων του Ομίλου Cypra λειτουργεί φυτώριο και έχουν φυτευτεί πάνω από 10.000 δέντρα ταχείας ανάπτυξης, αξιοποιώντας το ανακυκλώσιμο νερό. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής έχουν διαμορφωθεί ζώνες πρασίνου, τεχνητές λίμνες και έχει ενισχυθεί η βιοποικιλότητα.

Υπεύθυνα.

Για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Στην πορεία εξέλιξης του Ομίλου Cypra, με σκληρή προσπάθεια, βήμα – βήμα μέσα στο χρόνο, δημιουργήθηκε μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες, τους πελάτες και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στη βάση αυτής της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, στηρίζεται η ανάπτυξη του Ομίλου, με Υπευθυνότητα. Για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Το όραμα και οι αξίες μας

Με οδηγό την καινοτομία και με προσήλωση στην ποιότητα και στην αξιοπιστία, κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας στην επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας, στους τομείς Κυκλικής Οικονομίας, Παραγωγής Ζωικής Πρωτεΐνης και Πράσινης Ενέργειας. Πάντα με Υπευθυνότητα για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

  • Αξιοπιστία

  • Καινοτομία

  • Ποιότητα

  • Υπευθυνότητα

  • Βιωσιμότητα