Παραγωγή πράσινης ενέργειας

Μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνώς, η μονάδα παραγωγής πράσινης ενέργειας του Ομίλου Cypra, Waste to Energy, αποτελείται από οκτώ μηχανές εσωτερικής καύσης. Έχει δυνατότητα επεξεργασίας 210.000 κυβικών μέτρων οργανικών αποβλήτων ετησίως και έχει δυναμικότητα 2,1 MW ηλεκτρικής ενέργειας ανά ώρα. Επίσης παράγεται αντίστοιχη θερμική ενέργεια που αξιοποιείται για τις ενεργειακά απαιτητικές εργασίες του Ομίλου.

Η Μονάδα Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων τροφοδοτεί την εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση αυτή αποτελεί πρότυπο εφαρμογής για την Γερμανική εταιρεία που την έχει κατασκευάσει, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Cypra στην Κύπρο. Αναφέρεται ως παράδειγμα ‘showcase’ για την κατασκευή και λειτουργία αντίστοιχων μονάδων διεθνώς.

Η συνολική χωρητικότητα των χωνευτήρων είναι 14.000 κυβικά μέτρα, με ικανότητα παραγωγής βιοαερίου 24.000 κυβικά μέτρα την ημέρα. Με την ποσότητα αυτή μπορούν να παραχθούν ημερησίως έως και 50MW ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της καύσης του βιοαερίου η χρήσιμη θερμότητα από τις ΜΕΚ χρησιμοποιείται για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αυτό αξιοποιείται για τις ανάγκες της μονάδας παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης (σφαγείο), ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για παραγωγή ζεστού νερού με χρήση ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

Μέχρι τις 31/12/2020 ο αναερόβιος σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας παρήγαγε 174.233.959 KWh
Εφαρμόζουμε μια πρωτοποριακή ολική διαδικασία μηδενικών αποβλήτων

Από την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων στην πράσινη ενέργεια

Μέσω της διεργασίας παστερίωσης και αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων παράγεται βιοαέριο (μεθάνιο) το οποίο αποτελεί το καύσιμο για οκτώ μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) ώστε να παραχθεί πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 2,1MW. Η διαδικασία παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τροφοδοτεί το δίκτυο της ΑΗΚ με πράσινη ενέργεια, αντικαθιστά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές και μειώνει τις υπερβάσεις της Κύπρου όσον αφορά στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και αντίστοιχες χρεώσεις για αγορά δικαιωμάτων.

Ανακύκλωση – Απόβλητα – Ενέργεια. Καινοτομία με Αποτέλεσμα στην Πράξη

Ο Όμιλος Cypra επενδύει διαχρονικά στην καινοτομία με τεχνικές και αποτελέσματα που δοκιμάζονται στην πράξη, ανοίγοντας νέους δρόμους. Στην κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος έχει επαναπροσδιορίσει την υπάρχουσα τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου μέσω ιδιόκτητων πρόσθετων. Αυτά οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερη παραγωγή βιοαερίου από ό, τι προβλεπόταν στα αρχικά σχέδια του κατασκευαστή των ειδικών εγκαταστάσεων. Τα ιδιόκτητα πρόσθετα επέτρεψαν στην Cypra να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε διαθέσιμο ζωικό υποπροϊόν, σε σύγκριση με άλλους παραγωγούς βιοαερίου των οποίων το υλικό περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες υποπροϊόντων.