Ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων

Πέραν από τα απόβλητα του σφαγείου, το τμήμα αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας, διαχειρίζεται απόβλητα από χοιροστάσια, κρεοπωλεία, ξενοδοχεία, υπεραγορές, βιομηχανίες εστίασης κλπ από όλη την Κύπρο, με τις πλέον σύγχρονες και περιβαλλοντικά ωφέλιμες και αποδεκτές μεθόδους. Η διαχείριση περιλαμβάνει παστερίωση, αερόβια και αναερόβια επεξεργασία μέσω εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος παρακολουθείται, συντηρείται επιμελώς και αναβαθμίζεται.

Πέραν του δικτύου πελατών της εταιρίας, κατά καιρούς η μονάδα διαχειρίστηκε απόβλητα και εκ μέρους τους κράτους, όπως για παράδειγμα νεκρά κοτόπουλα που προέκυψαν κατά την περίοδο της γρίπης των πτηνών τα οποία θανατώνονταν κατά χιλιάδες και μεγάλους όγκους άλλων αποβλήτων όπου το κράτος αδυνατούσε να διαχειριστεί. Πέραν των εξαιρετικά θετικών οφελών από τη διαχείριση ρυπογόνων αποβλήτων με τις τεχνολογίες αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας, το όφελος από αυτή τη δραστηριότητα διαχείρισης πρόσθετου όγκου αποβλήτων εκ μέρους του κράτους στην μείωση του κινδύνου ρύπανσης είναι τεράστιο. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η μονάδα διαχειρίζεται και συσκευασμένα υλικά φροντίζοντας να ανακυκλώνει τις συσκευασίες κατόπιν άλλων καινοτόμων τεχνολογιών, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους και τα αναμφίβολα θετικά οφέλη της κυκλικής οικονομίας.

Παραγωγή ενέργειας και ζεστού νερού χρήσης

Μέσω της διεργασίας παστερίωσης και αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων παράγεται βιοαέριο (μεθάνιο) το οποίο τροφοδοτείται σε οκτώ μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 2,1MW. Η διαδικασία παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τροφοδοτεί το δίκτυο της ΑΗΚ με πράσινη ενέργεια, καθώς επίσης μειώνει την εκπομπή αέριων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα μεθανίου, μιας εξαιρετικά ρυπογόνας άχρωμης και άοσμης αέριας χημικής ουσίας. Επιπρόσθετα, αντικαθιστά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές και μειώνει τις υπερβάσεις του κράτους όσον αφορά στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και αντίστοιχες χρεώσεις για αγορά δικαιωμάτων.

Το μεθάνιο, μετά την παραγωγή του και πριν από την καύση του στις ΜΕΚ, φιλτράρεται και καθαρίζεται από άλλες ανεπιθύμητες ουσίες (όπως π.χ υδρόθειο κλπ) για βελτιστοποίηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας αλλά και την αποφυγή δαπανηρών ζημιών στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Μέσω της καύσης του μεθανίου (βιοαερίου) η χρήσιμη θερμότητα από τις ΜΕΚ χρησιμοποιείται για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω της εγκατάστασης Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για παραγωγή ζεστού νερού για τις διεργασίες του σφαγείου και λοιπών εγκαταστάσεων με χρήση ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.
.

Ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση νερού και κομπόστας

Ως τελικό προϊόν της διεργασίας αερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας, παράγεται νερό κατάλληλο για χρήση στη γεωργία. Συνάρτηση με αυτό, η εταιρεία έχει φυτέψει πέραν των 10.000 δέντρων από ταχυαυξή δεντρώδη είδη δημιουργώντας εκτενείς πνεύμονες πρασίνου στην άμεση και ευρύτερη περιοχή της μονάδας, επιφέροντας συνάμα τα μέγιστα στην αισθητική αναβάθμισή της. Επιπρόσθετα αυτού έχουν δημιουργηθεί και λίμνες νερών έπειτα της επεξεργασίας των αποβλήτων, με όλα τα θετικά οφέλη στη βιοποικιλότητα, σε μια περιοχή που δεν παρατηρείται ζώνη νερού σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα. Ως ένα από τα τελικά προϊόντα των μονάδων αναερόβιας επεξεργασίας αποτελεί η αφυγρασμένη λάσπη και η χρήση της ως εδαφοβελτιωτικό, αποτρέποντας την χρήση χημικών εδαφοβελτιωτικών στη γεωργία.

  • Data Driven – cras volutpat odio ac sapien faucibus auctor

  • Results Orientated – Sed consequat odio quis dictum

  • Research Led – Nam ac pharetra nibh. Nullam eu magna sit

Ut convallis, magna sed dapibus tincidunt, nulla lacus sollicitudin nisi, id commodo urna urna in elit. Nunc vulputate tincidunt risus non.

Contact us

Testing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ac nibh vestibulum, laoreet ipsum quis, vestibulum nisi. Curabitur non mi et turpis pharetra vulputate.

  • Data Driven – cras volutpat odio ac sapien faucibus auctor

  • Results Orientated – Sed consequat odio quis dictum

  • Research Led – Nam ac pharetra nibh. Nullam eu magna sit

Ut convallis, magna sed dapibus tincidunt, nulla lacus sollicitudin nisi, id commodo urna urna in elit. Nunc vulputate tincidunt risus non.

Contact us

Discover The Future

We are a multi-disciplinary laboratory committed to focussed and efficient drug discovery

Contact Us